ПРОЗОРІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ

Статут

Результати моніторингу за 2022-2023 н.р.

Наказ про закріплення території обслуговування за ЗДО на 2023/2024 навчальний рік

Територія обслуговування. Рішення №178 від 14 вересня 2022

Програмне забезпечення

Вільні місця

Кадровий склад

Структура та органи управління

Кошторис 2023

Наявність вакантних посад у закладі

План асигнувань 2023

Баланс

Довідка

Пояснювальна

Форма 2-дс

форма 2-м заг.фонду (0611200)

форма 2-м загального фонду

форма 4-1 м

форма 4-2м

форма 4-3м (0617321)

форма 4-3м

форма 7м (заборгованість)

форма 7м

Мова освітнього процесу

Матеріально-технічне забезпеченн

Проєктна потужність

Додаткові освітні послуги

 Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

Правила прийому дітей до закладу освіти

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Ліцензія на провадження освітньої діяльності

Звіт керівника за 2022-2023н.р.

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу