ПРОЗОРІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ

Статут

Ліцензія на провадження освітньої діяльності

Структура та органи управління

Кадровий склад

Програмне забезпечення освітнього процесу в 2023-2024 н.р.

Наказ про закріплення території обслуговування за закладом дошкільної освіти на 2024-2025 н.р.

Рішення про закріплення території обслуговування

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

Мова освітнього процесу

Наявність вакантних посад

Матеріально-технічне забезпечення

Результати моніторингу за І прівріччя 2023-2024 н.р.

Результати моніторингу за 2022-2023 н.р.

Річний звіт про діяльність закладу за 2023-2024 н.р.

Правила прийому дітей до закладу освіти

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Перелік додаткових освітніх послуг та інших послуг.їх вартість, порядок надання та оплати

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу

Проєктна потужність закладу

Вільні місця

Обгрунтування

Обгрунтування Газове паливо

Обгрунтування послуга з вивезення твердих відходів

Обгрунтування послуга з відведення стічних вод.

Обгрунтування послуги з обслуговування КНС

Обгрунтування послуги обслуговування протипожежного обладнання

Обгрунтування послуги про спостереження системами тривожної сигналізації

Обгрунтування послуги тех. обслуговування системи пожежної сигналізації

Обгрунтування Обслуговування КНС 2024

КОШТОРИС 2024

Баланс

Додаток 17

Додаток 20

Звіт про власний капітал

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про фінансові результати

Пояснювальна записка

Примітки до річної фінансової звітності

Форма 2м код 0611010

Форма 2м код 0611200

Форма 4-1м

Форма 4-2м

Форма 4-3м 0611010

Форма 4-3м 0617321

Форма 7м з.ф.

Форма 7м с.ф.