ПРОТИДІЯ БУЛІНГУ

Нормативно-правові документи з питань запобігання, протидії домашньому насильству та булінгу

Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»

Закон України від 18.12.2019 №2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»

Указ Президента України від 21.09.2020 №398/2020 «Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства»

Постанова КМ України в «Про затвердження порядку взаємодії суб`єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі» від 22.08.2018. №658

Наказ МОН України від 20.03.2020 №420 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 лютого 2020 року № 293»

Наказ МОН України від 26.02.2020 № 293 «Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти»

Наказ МОН України від 28.12.2019 № 1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти»

Наказ МОН України від 02.10.2018 № 1047 «Про затвердження Методичних рекомендації щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами»

Лист МОН України від 14.08.2020 № 1/9-436 «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження протидії булінгу (цькуванню)»

Лист МОН України від 29.01.2019 № 1/11-881 «Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 р. № 2657-VIII»

Лист МОН України від 29.12.2018 №1/9-790 «Щодо організації роботи у закладах освіти з питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу»

Лист МОН України від 18.05.2018 №1/11-5480 «Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству»

Лист Міністерства освіти і науки України від 28.10.2014 №1/9-557 «Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей»

Державна соціальна програма запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року

Наказ  “Про запобігання булінгу в закладі освіти”

Що таке булінг?

  • БУЛІНГ– діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров‘ю потерпілого.

Види булінгу в дитсадку

Булінг(від англ. to bull— переслідувати) — свідома агресивна поведінка однієї дитини або групи дітей стосовно іншої. Як організувати інклюзивне освітнє середовище Булінг у ЗДО може проявлятися як тиск: психологічний фізичний. Часто діти застосовують і фізичний, і психологічний тиск на жертву. Наприклад, образи, приниження, ігнорування, непоступливість, погрози, побиття під час ігор. Хто провокує булінг в дитсадку Булінг серед дітей старшого дошкільного віку в ЗДО можуть спровокувати дорослі. Діти старшого дошкільного віку одразу сприймають ставлення авторитетних дорослих до інших і беруть це ставлення за зразок. Вони починають цькувати дитину чи дітей, якщо: педагог або помічник вихователя: – зневажливо ставиться до дитини, яка часто плаче або невпевнена в собі – ігнорує скаргу дитини на те, що її образили однолітки – глузує із зовнішнього вигляду дитини – образливо висловлюється про дитину чи її батьків – проявляє огиду щодо фізичної або фізіологічної особливостей дитини батьки або члени сім’ї: – б’ють та ображають дитину вдома – принижують дитину у присутності інших дітей – проявляють сліпу любов та виконують усі забаганки дитини – ставляться до своєї дитини як до неповноцінної особистості, жаліють (неповна родина, дитина хвора або має відхилення в розвитку). Усі діти потребують підтримки дорослих— батьків, вихователів, практичного психолога та соціального педагога. Саме вони мають допомогти дітям налагодити партнерські взаємини з однолітками у групі. Як міняється поведінка дитини під час булінгу в ЗДО Дитина-жертва булінгу поводиться незвично. Якщо раніше вона охоче відвідувала дитячий садок, то тепер така дитина: вдома: – не хоче одягатися вранці – шукає собі будь-яку справу вдома, аби не йти до дитячого садка – просить батьків забрати її із дитячого садка раніше – плаче, вигадує хворобу або в неї дійсно підвищується температура тіла, починають боліти голова, живіт – не контактує з однолітками у дворі – грає наодинці в парку в дитячому садку: – не бере участь у сюжетно-рольових та рухливих іграх, спільній самостійній художній діяльності тощо – усамітнюється при будь-якій нагоді – часто губить свої іграшки або речі – бруднить чи псує одяг – грає поламаними іграшками – відмовляється на користь іншої дитини від головної ролі в театрілізації чигрі – не має друзів у групі.

Увага! Булінг!

Це потрібно знати!

Правила поведінки здобувачів освіти в закладі освіти

І. Загальні положення

Правила поведінки здобувачів освіти розроблені на підставі Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Статуту, Дотримання правил поведінки здобувачів освіти є обов’язковим з моменту прийому до закладу освіти.

ІІ. Обов’язки здобувачів освіти

Виконувати вимоги освітньої програми, дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

Поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватись етичних норм;

Відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

Повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які дотримали достовірну інформацію від інших осіб;

Бережно ставитись до державного, громадського і особистого майна;

Брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

Дотримуватися правил техніки безпеки, охорони здоров’я і особистої гігієни;

Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

ІІІ. Відповідальність здобувачів освіти за порушення правил поведінки

Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого, -тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене малолітніми або неповнолітніми особами віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, -тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене малолітньою або неповнолітньою особою віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, – тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

За нанесення матеріальних збитків у зв’язку із пошкодженням державного, громадського і особистого майна відповідальність несуть батьки здобувачів освіти.

За вчинення правопорушень здобувачі освіти несуть відповідальність згідно з Кодексом України про админістрітивні правопорушення та Кримінальним кодексом України.

Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) у закладі освіти
1. Заяву про випадки булінгу у закладі освіти має право подати будь-який учасник освітнього процесу.

2. Заява подається керівнику закладу освіти відповідно до ЗаконуУкраїни «Про звернення громадян».
3. Здобувач освіти, який став свідком булінгу у школі, зобов’язаний повідомити про це вчителя, вихователя, психолога або безпосередньо керівника закладу освіти .
4. Педагог або інший працівник закладу освіти, який став свідком булінгу або отримав повідомлення про факт булінгу від здобувача освіти, який був свідком або учасником булінгу, зобов’язаний повідомити керівника закладу освіти про цей факт.
5. Керівник закладу освіти має розглянути звернення.
6. Керівник закладу освіти створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з’ясовує обставини булінгу.
7. Якщо випадок цькування був єдиноразовим, питання з налагодження мікроклімату в дитячому середовищі та розв’язання конфлікту вирішується у межах закладу освіти учасниками освітнього процесу.
8. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то керівник закладу освіти повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.
9. Здобувач освіти може звернутись на гарячу лінію ГО «Ла Страда -Україна» з протидії насильству в сім’ї або із захисту прав дітей; до соціальної служби з питань сім’ї, дітей та молоді; Національної поліції України; Центру надання безоплатної правової допомоги. Після отримання звернення дитини, відповідна особа або орган інформує
керівника закладу освіти у письмовій формі про випадок булінгу.
Керівник закладу освіти має розглянути таке звернення та з’ясувати всі обставини булінгу.

Порядок реагування на випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

1. При встановленні факту або підозрі на наявність булінгу (цькування) батьки, законні представники дитини, вихователль, сама дитина або інші учасники освітнього процесу повідомляють про це адміністрацію закладу освіти.

2. Керівник закладу освіти отримавши заяву про випадок боулінгу (цькування) невідкладно реагує на представлені факти:

2.1. Приймає рішення про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб.

2.2. Наказом по закладу освіти створює комісію з розгляду випадку булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вжиття відповідних заходів реагування.

3. Результати службового розслідування викладаються в акті.

4. У разі підтвердження факту булінгу (цькування), адміністрація закладу освіти повідомляє відділ поліції та службу у справах дітей.

5. Рішення комісії реєструється в окремому журналі та доводиться до відома постраждалого.

6. Адміністрація закладу забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг учасникам освітнього процесу, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування).

Корисні посилання

Застосування діагностичних мінімумів в діяльності працівників психологічної служби

 Створення системи служб порозуміння для впровадження медіації за принципом «рівний-рівному/рівна-рівній» та вирішення конфліктів мирним шляхом у закладах освіти

Кодекс безпечного освітнього середовища

 

ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ПРОБЛЕМАМИ БУЛІНГУ В УКРАЇНІ

Організації, які займаються проблемами булінгу в Україні Тематика 
UNICEF
Інформування батьків та дітей про булінг та протидія йому
Благодійний фонд “Kiddo”
Протидія булінгу
Громадська організація “Студена”
Недискримінаційне навчання
Український інститут дослідження екстремізму
Дитяче насилля
ЖІНОЧИЙ КОНСОРЦІУМ УКРАЇНИ
Попередження та подолання насильства в дитячому середовищі
Український фонд “Благополуччя дітей”
Вчить дитину захищати себе
Міжнародний жіночий правозахисний центр “Ла Страда-Україна”
Протидія насильству в сім’ї та школі
Docudays UA
Кампанія проти кібербулінгу
StopSexting
Захист дітей від сексуального насилля в інтернеті
Громадська організація “Всеукраїнське об’єднання протидії булінгу! Мої безпечні друзі” «My safety friends»
Мобільний додаток для дітей проти #БУЛІНГу під назвою «My safety friends» (Мої безпечні друзі) – чат з психологом (в т.ч. анонімний)
Громадська організація “Безпечний світ”
Правоосвітництво, профілактика і протидія булінгу, проведення тренінгів з дитячої безпеки

 

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

№ з/п Заходи Термін проведення відповідальний
Нормативно-правове забезпечення
1 Створення нормативно-правової бази щодо забезпечення запобігання та протидії булінгу постійно директор
2 Обробка матеріалів «Скриньки довіри» для батьків, педагогів, розгляд на засіданнях педагогічних рад, оновлення інформації на веб-сайті закладу з проблеми запобігання та протидію булінгу щомісяця вихователь-методист
3 Невідкладне інформування, уразі виявлення випадку булінгу, відповідних органів, визначених Законом України від 18.12.2018 № 2657-VIII«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» у разі виявлення випадку директор
Організаційно-методична робота
4 Цільовий семінар: «Проблема насильства над дітьми дошкільного віку» вересень вихователь-методист
5 Організація роботи «Скриньки довіри» для батьків і педагогів, оновлення інформації веб-сайту з проблеми запобігання та протидію булінгу вересень вихователь-методист
6 Педагогічна ситуація: “У нашій групі особливі діти” жовтень вихователі інклюзивної групи
7 Організація і проведення освітньо-правового тижня, виставка малюнків «Я дитина – мала маю великі права» грудень вихователь-методист
8 Методичний міст “Майстерня успіху”: взаємодія вихователя з агресивними дітьми грудень вихователь-методист
9 Тренінг для педагогів «На скільки серйозною є проблема булінгу та мобінгу в колективі» січень вихователь-методист
10 Консультація: «Як розв’язати конфліктну ситуацію між дітьми» січень вихователь-методист
11 Інформаційно-просвітницькі заходи з учасниками освітнього процесу з питань запобігання і протидії булінгу у координації із службами у справах дітей, підрозділами органів Національної поліції України січень директор
12 Буклет: “Попередження насильства в сім’ї” березень вихователі
13 Вивчення психологічного клімату в педагогічному колективі квітень вихователь-методист
14 Тематичний брифінг з переглядом та обговоренням відео сюжетів для педагогів щодо ненасильницьких методів поведінки та виховання, вирішення конфліктів, управління власними емоціями та подолання стресу квітень вихователь-методист
15 Психологічні та соціально-психологічні дослідження за запитами адміністрації, педагогів, працівників за потреби практичний психолог
Робота з дітьми
16 Психологічне вивчення дітей «групи ризику» грудень практичний психолог
17 Бесіда «Мої права та обов’язки» грудень педагоги
18 Організація та проведення занять та бесід, що формують у дітей уявлення про толерантність по відношенню до різних людей, справедливість, порядність грудень педагоги
19 Заняття з дітьми старших груп “Подорож до країни дружби” лютий педагоги
20 Перегляд та обговорення мультфільму «Жив собі чорний кіт» січень педагоги
Робота з батьками
21 Активізувати просвітницьку роботу з питань правової освіти серед родин вихованців протягом року педагоги
22 Забезпечити консультативну допомогу батькам з питань соціально-правового захисту дошкільників (за потребою) протягом року практичний психолог, вихователь – методист, педагоги
23 Пам’ятка «Ні – агресії!» (інформаційні куточки груп) вересень вихователь-методист
24 Психологічна консультація в рамках проведення батьківських зборів “Протидія цькуванню дітей вдома” листопад вихователь-методист
25 Практикум для батьків “Вправи спрямовані на розрядку гніву та агресії у дитини” лютий вихователь-методист, педагоги
26 Перегляд та обговорення мультфільму «Соловейко з одним крилом» березень педагоги